Cảnh sát Fort Collins ban hành tốc độ cho xe đạp ít nhất trong 5 năm

 

Tại Fort Collin đã ngày càng đặt nặng những trọng tâm về giáo dục cũng như sự an toàn dành cho xe đạp , sẵn sàng có thể xử lý nặng tay để cho những người đi xe đạp có thể được an toàn hơn.

Cảnh báo do xe đạp gây ra là khẩn cấp bởi vì nó góp phần tạo nên 4% tai nạn giao thông ở Fort Collins, chiếm 25% những tai nạn chấn thương đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố này .

 

Cảnh sát Fort Collins ban hành tốc độ dành cho xe đạp trong 5 năm

 

Theo cảnh sát Fort Collin cho biết đã có 72 lỗi phạt do xe đạp xảy ra năm nay . Một nửa trong số đó là đi quá liều lĩnh. Chỉ có 11 vé phạt đã được trao vào năm 2015 và không có ai được ban hàng từ năm 2011 đến 2014. Nhìn chung theo thống kê ban đầu thì số lượng vé xử phạt do cảnh sát ban hành đã giảm còn 274 vụ vào năm 2014 ,ngoài ra vào năm 2011 giảm còn 180 vụ .

Trong những tháng cuối năm nay , số vụ tai nạn thống kê chỉ còn 63 vụ và ngay trong tuần tới cảnh sát tại Fort Collin sẽ thực thin gay quyết định để có thể có thời gian thực thi và giáo dục cho người đi xe đạp.

Thành phố đẩy mạnh việc ngày càng tập trung sử dụng những phương pháp giáo dục để có thể cải thiện được an toàn hơn qua tuần lễ an toàn xe đạp – được diễn ra một lần mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu – tăng việc thực thi.

Tại các thành phố và các trường Đại học tại bang Colado đã thực hiện nỗ lực thúc đẩy hết tháng 9 để có thể nỗ lực cho việc đi xe an toàn phối hợp cùng các sinh viên để nỗ lực thêm .

Mặc dù số lượng tai nạn xe đạp được giảm đáng kể và đáng khích lệ nhưng kỹ sư giao thông thành phố Joe Olson cho biết nó sẽ rất khó để có thể thay đổi trong một sớm một sớm một chiều

Leave a Reply