Dịch vụ công ty cho thuê xe đạp ở Luxembourg

Dự án này để nhằm vào những người có ít thời gian đi du lịch và làm việc trong khoảng cách ngắn tầm 5km.

 

Một công ty lại Luxembourg đã cho thuê dịch vụ xe đạp của công ty mình nhằm cung cấp xe đạp như là một phần đặc tính của môi trường. ALD công bố trong tuần này , bắt đầu từ khách hàng tới Luxembourg có thể tự mình đăng ký một chiếc xe đạp công ty hoặc đăng ký cho cả một nhóm nhân viên để sử dụng.
Dịch vụ cho thuê xe đạp ở Luxembourg
Một cải cách tài chính năm 2016 đã được chính phủ ủng hộ cho công ty này , tạo ra một bối cảnh rất thích hợp để cho ra mắt dịch vụ cho thuê xe đạp .

Theo đó, ALD hoạt động theo cách tương tự như cho thuê xe công vụ. Khách hàng có thể lựa chọn một thương hiệu ưa thíc và chiếc xe đạp đó có thể là xe điện , xe gấp hoặc xe đạp đường.

Các gói dịch vụ thuê bao gồm rất nhiều tính năng như bảo hiểm, an ninh và mỗi gói này sẽ kéo dài trong thời gian 24, 36 hoặc 48 tháng . Và sẽ có một tùy chọn để mua những chiếc xe đạp này vào cuối thời gian hợp đồng.
Tại thành phố Luxembourg và các cơ sở hạ tầng, Bộ đã thực hiện đầu tư unprecendented trong việc khuyến khích và sử dụng xe đạp trong những năm gần đây.

Các chính sách mới cũng xuất hiện để được đền đáp xứng đáng là mức tăng trường đạt tới 6.9 % trong sử dụng xe đạp từ năm 2014-2015. Ngay cả Liên đoàn người đi xe đạp tại châu Âu , xem các bước của đất nước để khuyến khích đi xe đạp một cách goàn toàn tích cực , rating Luxembourg đứng thứ 13 chây Âu .

Dự án này nhằm hướng tới những người đi lại ít với khoảng cách ngắn từ nhà đến văn phòng hoặc từ văn phòng cho tới địa điểm gặp gỡ khách hàng .

Leave a Reply