Làn đường xe đạp kêu gọi vì sức khỏe công cộng

Mỗi thành phố của New York đều đầu tư $1300 để xây dựng tuyến đường đi xe đạp vào năm 2015 để cung cấp những lợi ích về sức khỏe cho cả cư dân thành phố.

Đây được coi là một trong những đầu tư tốt hơn so với một số phương pháp điều trị y tế trực tiếp như lọc máu mà chi phí lên tới $129000 để điều trị trong vòng một năm, theo Tiến sĩ Babak Mohit của trưởng Đại học y tế công cộng tại Đại học Columbia ở New York cho hay. Đây được xem là can thiệp y tế mang tính công cộng lớn nhất của chúng tôi .

Làn đường xe đạp kêu gọi vì sức khỏe công cộng
New York được xây dựng tới 45,5 dặm cho làn đường xe đạp vào năm 2015 , với số vốn đầu tư lên khoảng 8 triệu $. Điều này cũng làm tăng xác xuất mà những người dân sẽ đạp xe đạp bằng 9% các nhà nghiên cứu có thể tính toán.
Dựa trên dân số khoảng 8.5 triệu người , họ đã so sánh chi phí và lợi ích của việc xây dựng thêm những làn đường xe đạp so với việc suy trì nguyên hiện trạng của chúng khi được xây dựng trực tiếp và gián tiếp.

Mỗi người , mỗi làn đường xe đạp tạo ra một chi phí bổ sung là $2,79 và mức tăng điều chỉnh là 0,0022 chất lượng cuộc sống mỗi năm , theo kết quả được công bố trong phòng chống tai nạn thương tích.

Đối với mỗi làn đường xe đạp , chi phí cho mỗi QALT là $1300 cao hơn một chút so với vaccine nhưng lại thấp hơn hầu hết so với các can thiệp y tế mà chúng tôi có tron việc chăm sóc sức khỏe, Mohit nói “ Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều hơn và nhiều hơn nữa các biện pháp can thiệp xã hội không trực tiếp liên quan đến y tế nhưng có sự ảnh hưởng rất tích cực đến chúng tôi nhiều năm trong cuộc đời.

“Tôi chắc chắn rằng sẽ có chỗ nào đó cho sự mở rộng của làn đường xe đạp , thành phố dành $67000 mỗi QALY Medicaid và chúng tôi đã cho rằng chi tiêu $1,300 mỗi QALY giúp bạn tiết kiệm hơn rất nhiều tiền “, Mohit nói.

Các dữ liệu ở đây đặc biệt là đến New York nhưng ngay cả ở một thanh phó châu Âu nơi mà có những làn đường xe đạp trên thực tế mỗi đường phố các nhà nghiên cứu vẫn còn nhìn thấy lợi ích bổ sung để thêm những làn đường xe đạp đến tận nông thôn.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mô hình của họ có thể được điều chỉnh bởi những thành phố khác để tính toán lợi ích của việc đi những chiếc xe đạp trong công cộng được dễ dàng hơn.
Một nghiên cứu trích dẫn bởi Mohit và các tác giả cho thấy làn đường xe đạp làm cho thành phố được an toàn hơn cho người lái xe và người đi bộ nhưng lại kém an toàn cho người đi xe đạp.

Leave a Reply